Zidocin HDG -Spiramycin + Metronidazol

Zidocin HDG -Spiramycin + Metronidazol

Giá: 11.000,00 ₫ / Hộp 2 vỉ x 10 viên
Số lượng:
Giao hàng     Nhận hàng thu tiền tại nhà