Nhà sản xuất

HOLISTA

Holista Health(Canada) Inc thuộc tập đoàn Factors Group of Nutritional, là tập đoàn sản xuất thực phẩm chức năng hàng đầu Bắc Châu Mỹ, thuộc thành lập năm 1965 tại Vancouver, Canada.