Eumovate cream

Điều trị chàm (eczema) và viêm da tất cả các dạng. ban gồm : Chàm thể tạng dị ứng, Viêm da tiếp xúc với ánh sáng, Viêm tai ngoài, Viêm da tiên phát do kích thích và dị ứng (kể cả hăm do quấn tã), Viêm da tiết bã nhờn, Phản ứng da do côn trùng đốt. Eumovate có thể dùng như điều tri duy trì giữ các đợt liều tri bằng corticơid tại chỗ mạnh hơn.

Giá: 30.000,00 ₫ / Tuýp 5g
Số lượng:
Giao hàng     Nhận hàng thu tiền tại nhà